უპრეცენდენტო მორიგება

სწორედ ასე დასრულდა მამის ბავშვთან ურთიერთობის წესზე უცხო ქვეყნის გადაწყვეტილების საქართველოს ტერიტორიაზე აღსრულების ჩვენი მოთხოვნა საქართველოს უზენაეს სასამართლოში, რასაც თავად შეგიძლიათ დარწმუნდეთ ქვემოთ მოყვანილი ტექსტის გაცნობით: