2/3

ზუსტად ამდენი მიაკუთვნა მარტოხელა, სოციალურად დაუცველ დედას სასამართლომ ქორწინების განმავლობაში მეუღლის მიერ შეძენილი ქონებიდან: