რამდენ ადამიანს აწუხებს ნევროზი საქართველოში?

Post date: Apr 1, 2018 4:51:59 PM

თუ თვლი, რომ შენი პრობლემა სამარცხვნიოა, ნახე ამ ახალი კვლევის შემაჯამებელი ვიდეო, თუ როგორი კატასტროფული ვითარებაა საქართველოში მოსახლეობის დანევროზების მხრივ. ასე რომ, მარტო შენ არ ხარ ასე, უბრალოდ იმკურნალე და დაასრულე პრობლემა! ამასთან, ჩვენთან საერთოდ უწამლოდ