შრომაჰოლიზმი

Post date: Feb 15, 2016 3:08:58 AM

"ცხოვრება მარტივია, ჩვენ თვითონ ვართულებთ მას" – გვიმტკიცებდა კონფუცი. შრომაჰოლიზმს 3 ნიშანია აქვს: 1) პროდუქტიულმა ადამიანმა ყოველთვის თვითონ იცის თავისი ფასი, შრომაჰოლიკს კი ფასს სხვა უსაზღვრავს; 2) პირველნი 100%–ით იხარჯებიან საჭირო დროს, შრომაჰოლიკები 110%–ით, ოღონდ მუდმივად და ბოლოს, 3) პროდუქტიულები საქმეს აკეთებენ, შრომაჰოლიკები კი უბრალოდ დაკავებულნი არიან. რა ვუშველო თავს?

1) ეცადე ჯერ საქმის მთლიანი ხედვა, ვიჟენი გქონდეს და შემდეგ შეუდგე მას – ეს უამრავ დროს დაგიზოგავს;

2) წინასწარ დაფიქრდი წვრილმან დაბრკოლებებზე, რომ

მერე სახტად არ დარჩე;

3) შეადგინე მოსაწყენი, ყოველდღიური გეგმა და

4) აღარ გადაუხვიო მას, რამდენი დაუნდობელი "არას" თქმაც არ უნდა მოგიწიოს სხვებისათვის!

თუ მაინც ვერ შეძლებ, მოგვმართე, რადგან შრომაჰოლოზმი ფიტავს ადამიანს და გამოუსადეგარ არსებად აქცევს.

დაინდე თავი!

სანდო წყარო:

1) http://www.businessinsider.com/difference-between-workaholi…

2) http://www.businessinsider.com/how-to-drastically-simplify-…