ქონების გაყოფა განქორწინების შემდეგ

Post date: Apr 25, 2017 2:44:40 PM

მარტოხელა, სოციალურად დაუცველი დედისათვის მოგებული 80 000 ლარი ქონების გაყოფის, ალიმენტისა და დამატებითი ხარჯების გაზიარების სახით: