გამარჯობა!

სანდროს.ნეთ არის ძალადობის მსხვერპლთა მხარდამჭერი სერვისების ქსელი, რომელიც აერთიანებს საადვოკატო, ფსიქოთერაპიულ და მარკეტინგულ მომსახურებას. ძალადობის მსხვერპლად მიგვაჩნია ყველა, ვინც არის ჩაგვრის ობიექტი კონკურენტთა, სახელმწიფოს, ახლობელთა მიერ. ამდენად, ჩვენი მოსახურება არ ეხება მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთ, თუმცა მასაც მოიცავს.