საწყისი

sandros.net ადვოკატთა ბიუროა, რომელიც სპეციალიზირებულია ფინანსურ და ადმინისტრაციულ დავებზე, განქორწინების შემდეგ მეუღლეებს შორის ქონების გაყოფაზე, ალიმენტის ოდენობის დადგენაზე, შვილის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრასა და ოჯახური კონფლიქტებიდან გამომდინარე სხვა დავებზე. ჩვენთან ფუნქციონირებს წყვილთა კონსულტაციის, დედათა და ბავშვთა, ასევე დაჩაგრულ მამათა ფსიქოლოგიური დახმარებისა და ზოგადად, ფსიქოთერაპიის კურსები. ჩვენს კლიენტებს ვეხმარებით სადაო თუ მიკუთვნებული უძრავი ქონების რეალიზაციასა და რეკლამაში. თქვენთვის სასურველი სფეროს ასარჩევად, გთხოვთ, მიჰყვეთ შესაბამის ბმულს გვერდზე ჩამონათვლიდან და მოგვმართოთ დახმარებისთვის საკონტაქტო.

English Русский