მანდატების გადანაწილების წესის დარღვევა

Post date: Nov 2, 2016 8:14:21 AM

საქართველოს კონსტიტუციის 50.2 მუხლი ამბობს, რომ მანდატები ჯერ უნდა გადანაწილდეს 5%–იან ბარირერ გადალახულ პარტიებს შორის და თუ ფრაქციის ოდენობამდე (6 კაცი) არ შეივსო, მერე დაემატოს სხვების კვოტიდან, მაშინ როცა ცესკომ ფრაქციამდე შეგვივსო მანდატები და აგვიკრძალა დარჩენილი მანდატების გადანაწილებაში მონაწილეობა. შედეგად, 17 მანდატი, რომელიც არცერთ პარტიას არ ეკუთვნოდა 3 პარტიას შორის ასე გაანაწილა: 7 ოცნებას, 7 ნაცებს და მხოლოდ 3 პატრიოტთა ალიანსს. ამაზე ორივე ინსტანციის სასამართლომ ფართოდ დახუჭა თვალი!

სიუჟეტი პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების თაობაზე.