მემკვიდრეობის მიღების ფაქტის დადგენა

Post date: Dec 26, 2016 9:52:57 PM

უსაბუთო ბინების მფლობელებისათვის ზოგჯერ ყველაფერი მემკვიდრეობის მიღების ფაქტის დადგენით იწყება, რისთვისაც სასამართლო იმართება. სწორედ ამგვარი სასამართლოს გადაწყვეტილების ნიმუშია ზემოთ მოყვანილი. სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ მამკვიდრებელი ძალიან დიდი ხნის წინ, ჯერ კიდევ 1941 წელსაა გარდაცვლილი და მარეგისტრირებელი ორგანო, იქნება ეს ნოტარიუსი თუ მოსამართლე უფრო დიდი სიფრთხილითა და ეჭვით ეკიდება გადაწყვეტილების მიღებას. მაგრამ სათანადო საბუთების წარდგენის შემთხვევაში, ყველაფერი საბოლოოდ წარმატებით გვირგვინდება. თქვენც წარმატებას გისურვებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად!