საფასური

კონსულტაცია 1 წუთი 1 ლარი.

საადვოკატო მომსახურება – 10%.

ანგარიში საქართველოს ბანკში: BG16GE 000 0 000 700 929 700.

SWIFT: BAGAGE16 უცხოეთიდან გადმორიცხვისათვის.