საფასური

100 ლარი - ჯგუფური (3-დან 5 ადამიანამდე) ტრენინგი.

70 ლარი - მშობელთა ან წყვილთა კონსულტაცია.

60 ლარი - ერთჯერადი ინდივიდუალური კონსულტაცია.

50 ლარი - სეანსი.

40 ლარი - 1 თვის საფასურის წინასწარ გადახდის შემთხვევაში, ანუ 13 სეანსი - 520 ლარი.

30 ლარი - 1 წლის საფასურის წინასწარ გადახდის შემთხვევაში, ანუ 156 სეანსი - 4,680 ლარი.

საადვოკატო მომსახურება – 15%.

ანგარიში საქართველოს ბანკში: BG16GE 000 0 000 700 929 700.

SWIFT: BAGAGE16 უცხოეთიდან გადმორიცხვისათვის.