საფასური

კონსულტაცია 50 ლარი.

საადვოკატო მომსახურება – სადაო თანხის 15%.

ფსიქოთერაპიის მოკლე, 1 თვიანი კურსი - 200 აშშ დოლარი, სრული, 1 წლიანი კურსი - 2000 აშშ დოლარი.

ანგარიში საქართველოს ბანკში: BG16GE 000 0 000 700 929 700.

SWIFT: BAGAGE16 უცხოეთიდან გადმორიცხვისათვის.