საფასური

დავა სასამართლოში – სარჩელის ფასის 10%.

ფსიქოკონსულტაცია – 50 ლარი.

რეკლამა ინტერნეტში – 50 დოლარიდან.

სააგენტო, საშუამავლო – 3% გარიგების ფასიდან.

ანგარიში საქართველოს ბანკში: BG16GE 000 0 000 700 929 700.

SWIFT: BAGAGE16 უცხოეთიდან გადმორიცხვისათვის.