ბავშვის ქონების განკარგვა

ბავშვის ქონების განკარგვაზე ახალი შეზღუდვები დაწესდა და ახლა სასამართლო გადაწყვეტილებას მოითხოვს. ჩვენ უკვე გვაქვს გამოცდილება ამ მხრივ: