მორიგება

Post date: Apr 7, 2017 8:50:28 PM

აი მორიგების მაგალითიც: დროც დავზოგეთ, ნერვებიც და გადახდილ ბაჟის დაბრუნების უფლებაც მოვიპოვეთ, მორიგება კარგია.