ღირებულება

მე–7 სართული კორპუსი ა
მე–7 სართული კორპუსი ა
მე–9 სართული კორპუსი ა