საარჩევნო პლაკატების გაკვრის უკანონო დაჯარიმება

Post date: Oct 5, 2016 5:26:55 PM

ამჟამად, საარჩვენო კამპანიასთან დაკავშირებით, საადვოკატო მომსახურებას ვუწევ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს. სხვა საქმეებთან ერთად, თბილისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა დაგვაჯარიმა 5 ათასამდე ლარით საარჩვენო პლაკატების გაკვრისათვის, თუმცა პირველ რიგში, თვითონ დაარღვია კანონი არ გამოუყო რა პოლიტიკურ პარტიებს სტენდები ამგვარი პლაკატების კანონიერად გასაკვრელად. ჩვენ სიუჟეტი მოვამზადეთ ამასთან დაკავშირებით და მეტიც, აღმოვაჩინეთ, რომ თვითონ ცესკო ორმაგად არღვევს კანონს ამავე სფეროში:

თუმცა ჩვენს ძალისხმევას უკვალოდ არ ჩაუვლია და აი შედეგიც: