საავტორო

Post date: Feb 5, 2016 4:49:24 AM

ჩვენმა კომპანიამ რეგისტრაციაში გაატარა სავაჭრო ნიშანი, რომლის უნებართვო იმპორტისათვის აღმსარულებელმა სხვა კომპანიის პროდუქცია დააყადაღა.

იხილეთ გადაწყვეტილება