თაღლითობა

Post date: Jun 11, 2017 6:36:49 PM

მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე საქართველოში თაღლითობას ლამის ყოველდღიურად ვაწყდებით, სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა უზენაესი სასამართლოს ამ განმარტების გამო თითქმის შეუძლებელია; საგამოძიებო ორგანოები, როგორც წესი, მოკლე პასუხით შემოიფარგლებიან ხოლმე, რომ ადგილი დანაშაულს კი არა, არამედ ქონებრივ დავას აქვს და ის სამოქალაქო სამართლის წესით უნდა იქნეს განხილული სასამართლოში. თუმცა, საფუძვლიანი დასაბუთების მეშვეობით, ჩვენ ეს შევძელით: